Apel "Wszyscy Święci"

W przeddzień Uroczystości Wszystkich Świętych w naszej szkole odbyło się drugie już „Spotkanie ze Świętymi”. Uczniowie  klasy VI b i VI c przedstawili postacie czterech świętych: św. Anny – babci Pana Jezusa, św. Katarzyny Aleksandryjskiej – męczennicy za wiarę, św. Wojciecha – głównego patrona Polski i św. Józefiny Bakhity – „szczęśliwej”.

Hasło tegorocznego spotkania brzmiało: „Zaprzyjaźnij się ze swoim Patronem”. Celem apelu było uświadomienie uczniom, że mają swoich orędowników w Niebie. To, że noszą dane imię, oznacza, 

że mają konkretnego Patrona w Niebie - Świętego. Patron ten chce im pomagać w przeżywaniu codzienności zarówno w domu jak  i w szkole. Czeka, abyś  za jego wstawiennictwem wypraszał u Boga łaski dla siebie i innych. 

Chciałyśmy dać przykład naszym uczniom przedstawiając  naszych (katechetycznych) Patronów i ukazując, że można żyć z nimi w przyjaźni.

Katarzyna Pogorzelska i s. Bakhita

Do góry